Pysyvät merkinnät takaavat kaapelien turvallisuuden

Kaapeliteollisuuden tuotteet mahdollistavat niin modernin tietoliikenteen, sähkönsiirron, teollisuuden kuin taloudellisen kasvunkin. Muiden muassa maailmanlaajuista tietoliikennettämme ei olisi ilman kaapeleiden tuottamaa nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa. Teknologian kehittyessä kaapelit mahdollistavat yhä uusia sovelluksia ja palveluita tulevaisuudessa. Kaapelialalla tehty kehitystyö tukeekin merkittäviä innovaatioita useilla sektoreilla ICT-alasta vihreään teknologiaan kuten tuulivoimaan ja uusiutuvaan energiaan. 

Suomi on tunnettu vahvasta teknologiaosaamisestaan, jolloin myös kaapeliteollisuudesta on tullut tärkeä osa Suomen teollisuustuotantoa. Suomessa toimii useita kaapeliteollisuuden yrityksiä, jotka toimittavat tuotteita niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin markkinoille. Nämä yritykset kehittävät toimintaprosessejaan ja investoivat pysyäkseen kilpailukykyisinä. Kilpailuetua alalla tuottavat muiden muassa tuotevalikoiman ajantasaisuus ja laajuus, ympäristövaikutusten minimoiminen sekä tuotteiden turvallisuus. 

Merkintä turvallisuuden ja käytettävyyden edellytyksenä

Tunnistetietojen löytymistä edellytetään kaapeleista. Merkinnät helpottavat tunnistamista, parantavat työturvallisuutta ja mahdollistavat kaapeliverkostojen ylläpidon. Osaa merkinnöistä säätelevät lait ja säädökset, kun taas loppukäyttäjän asiakaskokemus on joidenkin merkintöjen takana.

Tärkeitä merkintöjä kaapelivalmisteissa

  • Kaapelin tyyppi. Merkitään esimerkiksi kaapelin käyttötarkoitus tai toimiala, jolle se on suunniteltu, kuten tietoliikennekaapeli, sähkökaapeli tai antennikaapeli.
  • Numero- ja kirjainkoodit. Kaapeleihin voidaan merkitä erilaisia tunnistuskoodeja, kuten sarjanumeroita, eränumeroita tai valmistajan tunnistusnumeroita, jotka auttavat kaapeleiden yksilöimisessä ja jäljittämisessä.
  • Pituusmerkinnät. Merkitään kaapelin pituus esimerkiksi metreinä. Tämä helpottaa kaapeleiden leikkaamista ja asentamista oikean mittaisina.
  • Tuotetiedot. Tietoliikennekaapeleissa voidaan merkitä tiedonsiirtonopeus tai kapasiteetti. Sähkökaapeliin merkitään jännite, virta tai taajuus, jolle kaapeli on tarkoitettu. Lisäksi voidaan merkitä kaapelin eristysluokka tai -standardi.
  • Turvamerkinnät. Kaapeleihin voidaan merkitä turvallisuuteen liittyviä tietoja, kuten palonkestävyys tai UV-suojaus.
  • Suunta tai käyttökohteet merkitään esimerkiksi nuolilla tai sanallisesti kaapeliin.

Laadukas kaapelimerkintä näkyy ja pysyy

Merkinnältä vaaditaan pysyvyyttä ja kulutuksenkestävyyttä olosuhteista huolimatta. Tärkeiden tuotetietojen pitää pysyä luettavina ja näkyvinä, vaikka tuote altistuisi hankaukselle, vedelle tai muille ulkoisille tekijöille. Tuotantoketjussa haasteita tuovat muiden muassa vaipan jäähdyttämisessä käytetty vesiupotus. Myös valmiin tuotteen kelaamisessa on riski, että tuore merkintä hankautuu viereiseen pintaan. Näkyvyyteen ja pysyvyyteen vaikuttavat tuotantoympäristön lisäksi eristemateriaalin koostumus ja väri. 

Selkeästi erottuva merkintä on mahdollista saavuttaa esimerkiksi soft pigment -musteella.

CIJ eli jatkuvakiertoinen mustesuihkumerkintä tuottaa selkeää ja pysyvää jälkeä. Muste määrittyy tuotteen pohjamateriaalin ja -värin mukaan ja lisäksi saatavilla on erityistuotteita kuten UV-säteilyä kestävät musteet. Pigmenttiä sisältävällä musteella on mahdollista saavuttaa korkeakontrastista merkintää myös tummille ja hankalille pinnoille, jolloin tiedot erottuvat ja säilyttävät selkeytensä. Soft pigment -musteen, jota käyttää Videojet 1580 Ckuivumisaika on perinteistä pigmenttimustetta lyhyempi, jolloin leviämisen ja pyyhkiytymisen riski on pienempi. Näin merkintä pysyy selkeänä ja  luettavana. 

Lasermerkintä muuttaa tuotteen pintaa ja tuottaa siksi pysyvää merkintää jopa koko tuotteen elinkaaren ajalle. Lasermerkintä on erittäin korkearesoluutioista. 

Tuotantovarmuudesta säästöä

Laitteen vikatila voi johtaa tuotannon pysähdykseen ja menetettyihin resursseihin. Tuotantoympäristöön sopivat ja käyttöastetta vastaavat ratkaisut ehkäisevät vikatilanteita sekä mahdollistavat laitteen optimaalisen toiminnan läpi sen eliniän. Kaapeliteollisuudessa tuotemerkintää tulostuu jatkuvalla syötöllä. Ajonopeuden yltäessä jopa satoihin metreihin minuutissa, linjaston laitteiltakin vaaditaan korkeaa suorituskykyä ja toimintavarmuutta. Lasermerkintä tukee jopa 900 m/min ajonopeutta. Lisäksi laser on ekologinen ja lähes huoltovapaa teknologia. CIJ-laitteet tarjoavat parannettua käytettävyyttä ja tehoa muiden muassa Wi-Fi-yhdistettävyydellä. Videojet 1580 C:n ominaisuudet kuten nopeus, käytettävyys ja toimintavarmuus vastaavat keskitehoista CIJ-tulostinta. CIJ-laitteiden ja 1580 C:n SIMPLICiTY-käyttöjärjestelmä tarjoaa intuitiivisia ja tekoälyä hyödyntäviä opasteita laitteen käyttöön ja ylläpitoon.

_7SR3527-Edit

Valtuutetun laitehuollon saavutettavuus ja säännölliset huoltokäynnit vähentävät pitkittyneen vikatilanteen riskiä. Laitteen toimintavarmuutta ja käyttöikää edelleen parantaa laitevalmistajan alkuperäisten varaosien, musteiden ym. käyttö. Varalaitteen avulla laitteen häiriötilasta johtuvan linjaston pysähtymisen riski voidaan minimoida lähes kokonaan.

Laatua, luotettavuutta ja kilpailukykyä

Tärkeiksi kaapelimerkintäteknologian valintaa ohjaaviksi mittareiksi nousevat laitteen teho sekä selkeän ja pysyvän merkinnän onnistuminen valmisteessa. Sopiva merkintälaite täyttää tarvittavat vaatimukset ja toimii tarkoituksenmukaisesti. Ratkaisu löytyy usein yhteistyössä asiakkaan ja tuotantoympäristöt tuntevan asiantuntijan kanssa. Koemerkinnällä pystytään varmentamaan merkinnän onnistuminen tuotteeseen vastaavanlaisessa tuotantoympäristössä ja kapasiteetissa. Koe kuuluu olennaisena osana Getran prosessia.

Perehtymällä yrityksen tuotantoympäristöön ja tuotteeseen pystytään tarjoamaan juuri asiakkaalle mitoitettu ratkaisu. Huomioitava on myös yrityksen strategiset tavoitteet ja kasvusuunnitelmat, jotta ratkaisu toimii nyt ja tulevaisuudessa.  

Huoltolomake

Yhteydenottolomake

Kiitos!

Viestisi on vastaanotettu onnistuneesti! Olemme yhteyksissä teihin mahdollisimman pian!