Tuotemerkintä palveluna tuo yritykselle kilpailuetua

MaaS eli marking as a service -palvelu sai alkunsa, kun pohdimme tapoja tukea asiakkaittemme tuotemerkinnän onnistumista. MaaS-palvelun tarjoamalla joustolla sekä parannetulla käytettävyydellä pystymme aidosti lisäämään yritysten kilpailuetua. Lisäksi ottamalla palvelun käyttöön asiakas säästää laitteen kokonaiskustannuksissa.

Lanseerasimme MaaS-palvelumme viime kuussa ja ensimmäiset vuokralaitteet on jo asennettu. Palvelun piiriin kuuluvat Videojet tuotemerkin CIJ-laitteet ja LCM-laitteet.

Mistä merkintää palveluna -mallissa sitten on kyse?

Joustavuutta tuotannon suunnitteluun

Tuotemerkintä on olennainen osa tuotantoa. Sillä mahdollistetaan tuoteturvallisuus ja tuotteen jäljitettävyys tuotanto- ja toimitusketjuissa. Tuotemerkinnän toteuttaminen syö kuitenkin yrityksen resursseja. Näiden uudelleenkohdistaminen yrityksen ydintoimintaan tuo sille merkittävää kilpailuetua. Ottamalla MaaS-palvelun käyttöön, asiakas voi ojentaa sopivan määrän vastuuta merkinnän toteutumisesta meille.

Tarjoamme asiakkaillemme neljä eri palvelutasoa: Merkkaa Basic, Merkkaa Plus, Merkkaa Pro ja Merkkaa Premium. Tuotannon kapasiteetin, käyttöasteen ja tarpeen mukaan asiakas voi valita itselleen sopivan tason. Taso määrittää muun muassa huoltokäyntien määrän ja sopimukseen kuuluvat varaosat ja tarvikkeet. Palvelu tuo joustoa tuotannon suunnitteluun.

Lue lisää tasoista täällä.

MaaS eli marking as a service

Ressi falskaavista merkintälaitteista on mennyttä aikaa

Laadukas huoltopalvelu tukee laitteen toimintavarmuutta ja pidentää sen käyttöikää. Olemme omassa huollossamme huomanneet, että huoltosopimuksen piiriin tulleiden merkintälaitteiden vikatilanteesta johtuvat huoltokutsut harvenevat merkittävästi.

Huoltosopimukseemme kuuluvat määräaikaishuollot parantavat laitteen käytettävyyttä, koska:

  • Käytämme ainoastaan laitevalmistajan alkuperäisiä varaosia, tarvikkeita ja työkaluja. Ne on suunniteltu ja valmistettu tukemaan laitteen toimintavarmuutta.
  • Huoltoteknikkomme ovat laitevalmistajan kouluttamia ja valtuuttamia.
  • Huoltoteknikolla on uusin ja kattavin tieto laiteteknologiasta
  • Teknikon kokemus tuo syväosaamista ja ammattitaitoa laitteen huoltoon sekä vianmääritykseen.
  • Laitekohtaisen huoltohistorian pysyminen samassa organisaatiossa auttaa ehkäisemään vikatilanteita.
  • Ymmärrys asiakkaan tuotantoympäristöstä kasvaa.

MaaS-palveluun kuuluu palvelutason mukainen huoltosopimus.

Mustesuihkumerkintälaite huollossa

MaaS-palvelussa asiakas maksaa kirjaimellisesti vain merkinnästä - Getra vastaa kaikesta muusta. 

Ennustettavuutta kustannuksiin 

Palvelun hinnoittelussa olemme ottaneet huomioon laitehankinnan kokonaiskustannuksen. Palvelun käyttöönoton myötä merkintäratkaisusta syntyvät menot kuten huolto, varaosat tai vaikkapa henkilöstön koulutukset eivät pääse yllättämään.  

MaaS-palvelussa asiakas maksaa kirjaimellisesti vain merkinnästä – Getra vastaa kaikesta muusta. 

Ketterämpi ratkaisu

Investointipäätökset ovat hitaita ja kalliita. Palvelumallissa ostopäätös voidaan tehdä nopeastikin sen edullisuuden ja riskittömyyden takia.

Getra huolehtii merkintäratkaisun määrittelystä ja integroinnista, jolloin sen käyttöönotto on yritykselle nopeaa ja vaivatonta. Ratkaisun toimittamista vauhdittaa edelleen se, että palvelun piiriin kuuluvat laitteet ovat lähtökohtaisesti varastotuotteitamme.

Sopimusajan lopussa asiakkaan on mahdollista punnita ratkaisua uudelleen. Hän voi jatkaa palvelusopimusta saman tai päivitetyn laitteen kanssa, vaihtaa palvelua tai toimittajaa. Sen verran luottavaisia olemme palveluidemme laatuun, että uskomme asiakkaamme valitsevan Getran yhä uudelleen. Lue lisää MaaS-palvelusta täällä.

Kysy lisää MaaS-ratkaisuistamme. 

Huoltolomake

Yhteydenottolomake

Kiitos!

Viestisi on vastaanotettu onnistuneesti! Olemme yhteyksissä teihin mahdollisimman pian!