Tutkimus paljastaa: Strategisen huollon yllättävä merkitys yrityksille

ABB:n teettämä maailmanlaajuinen kysely tuo esiin käyttöasteen ja tuottavuuden välisen tiiviin yhteyden. Tutkimuksen tuloksissa korostuu tehokkaiden huoltostrategioiden ja -kumppanuuksien merkitys. Aimo osaa vastaajista kiinnostaa, miten strateginen kunnossapito voi tehostaa liiketoimintaa.

Value of Reliability -kyselyn mukaan teollisuusyrityksistä 74 prosentilla oli ennakoimattomia seisokkeja vähintään kerran kuukaudessa, kun maailmanlaajuisesti niitä oli 69 prosenttia. Tämä maksaa suomalaiselle keskivertoyritykselle* lähes 154 000 euroa tunnissa verrattuna 116 000 euroon maailmanlaajuisesti. Tästä huolimatta 23 prosenttia kyselyyn osallistuneista suomalaisyrityksistä turvautuu edelleen RTF (Run-To-Failure) -kunnossapitoon. Getra vastaa yritysten tarpeisiin muiden muassa tarjoamalla huoltosopimuksia ja MaaS-palvelua

Keskeiset löydökset

Ennakoimattomat Seisokit

 • 74 % suomalaisista teollisuusyrityksistä kärsi ennakoimattomista seisokeista vähintään kerran kuukaudessa, vrt. 69 % maailmanlaajuisesti.
 • Linjan ennakoimaton pysähdys maksaa suomalaisille yrityksille keskimäärin 154 000 euroa tunnissa, vrt. maailmanlaajuisesti kustannukset ovat 116 000 euroa tunnissa.
 • Huolimatta näistä kustannuksista, 23 % suomalaisyrityksistä käyttää edelleen RTF (Run-To-Failure) -kunnossapitoa.
Merkintälaitteen seisokki

Laitehuollon vaikutukset

 • 92 % vastaajista maailmanlaajuisesti raportoi huollon lisänneen käyttöastetta viimeisen vuoden aikana.
 • 38 % ilmoitti vähintään 25 % parannuksen käyttöasteessa.
 • 75 % vastaajista mainitsi, että luotettavuuden parantaminen on vaikuttanut myönteisesti yrityksen maineeseen ja taloudelliseen suoriutumiseen

Mihin toimenpiteisiin yritykset aikovat ryhtyä?

 • 60 % vastaajista aikoo panostaa luotettavuuteen ja huoltoon seuraavien kolmen vuoden aikana.
 • 90 % on kiinnostunut tulospohjaisista huoltosopimuksista, joissa maksut perustuvat saavutettuihin tuloksiin kuten parantuneeseen käyttöasteeseen tai energiatehokkuuteen.
Huoltopalvelu huoltaa konetta

Suomi on raskaan prosessiteollisuuden keskittymä korkeine seisokkikustannuksineen. Täällä pitkäjänteinen huollon yhteistyö on jo vakiintunut käytäntö. Tämän kyselyn tulokset tukevat suomalaisten asiakkaidemme palautetta. Teollisuusyritysten tulisi pyrkiä siirtymään suuren riskin RTF-kunnossapidosta pitkäaikaiseen, tulospohjaiseen strategiaan, joka parantaa luotettavuutta ja kilpailukykyä.

Huoltosopimuksella vähemmän huolta

Videojet mustesuihkumerkintälaite on helppohuoltoinen

Kun haluat varmistaa laitteesi toiminnan, Getra tarjoaa sopimuksen mukaista säännöllistä huoltopalvelua koko Suomen alueelle. Huoltosopimuksen kattavuus ja toistuvuus määritellään asiakkaan kanssa. Sopimuksella varmistat merkintälaitteiden toiminnan ja vältyt turhilta seisokeilta.

Lue blogi, kuinka asiakkaamme Bungen vikatilanteesta johtuvat häiriötunnit puolittuivat huoltosopimuksella.  

MaaS mahdollistaa strategisen huollon

Tuotantovarmuudessa merkittävä rooli on kunnossapidon tuomisella osaksi tuotannon strategista kehittämistä. Tuotemerkintä palveluna (Maintenance-as-a-Service) -sopimuksen myötä maksat kiinteää hintaa tuotemerkinnästä laitteineen, asennuksineen ja huoltoineen. MaaSin  avulla voit ulkoistaa sinulle sopivan määrän kunnossapitoa, joka vähentää seisokkien mahdollisuutta. MaaSin edut: 

MaaS eli marking as a service

Reaaliaikainen seuranta ja ennustava analytiikka

 • MaaS:iin kuuluva säännöllinen huolto auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ennen niiden eskaloitumista, vähentäen näin ennakoimattomia seisokkeja ja kustannuksia.

Optimoitu huolto

 • Palvelun avulla kunnossapitotyöt voidaan suunnitella ja ajoittaa juuri oikeaan aikaan, mikä lisää niiden käyttöikää ja toimintavarmuutta.

Kustannusten hallinta

 • Kun tilaat merkinnän palveluna, me huolehdimme henkilöstön koulutuksesta ja laitteen kunnossapidosta, joka vapauttaa henkilöstön resursseja.

Jatkuva kehittäminen

 • MaaS-palvelu johtaa prosessien optimointiin ja parempiin liiketoimintatuloksiin pitkällä aikavälillä.

Lue kuinka LTP Logistics Oy sai merkittävää varmuutta ja joustoa toimintaansa MaaS-palvelun avulla. 

Kiinnostaako sinua keinot kehittää omaa huoltomalliasi strategisempaan suuntaan ja siirtyä reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen? Tutustu palveluihimme ja kysy meiltä lisää.

MaaS-palvelun ansiosta yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseensa, samalla kun laitteet pysyvät huippukunnossa. Tämä strateginen lähestymistapa huoltoon vähentää seisokkeja, parantaa tehokkuutta ja tukee yritysten liiketoimintatavoitteita.

* Tutkimus perustuu kolmansien osapuolten kyselylomakkeella antamiin tietoihin varsinaisten kirjanpitoaineistojen tarkastelun sijaan.

** Blogikirjoitus perustuu ABB:n teettämälle tutkimukselle ja siitä kertovaan lehdistötiedotteeseen.

 

ABB on johtava sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, optimoiden tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Yli 130 vuoden menestyksekkään toiminnan jälkeen ABB noin 105 000 ammattilaista jatkavat teollisen muutoksen vauhdittamista innovaatioillaan.

Huoltolomake

Yhteydenottolomake

Kiitos!

Viestisi on vastaanotettu onnistuneesti! Olemme yhteyksissä teihin mahdollisimman pian!