Laitekoulutus on investointi turvallisuuteen ja tuottavuuteen

Käyttäjien tietotaito on meidänkin etujen mukaista.

Atria Suomi Oy:stä osallistui ryhmä huoltoteknikoita laitekoulutukseen, joka järjestettiin Keravan toimipisteellämme. Nurmon logistiikkaosastolle asennettiin tammikuussa 2023 kahdeksan CIJ-merkintälaitetta. Asennuksen yhteydessä teknikkomme perehdytti henkilöstöä laitteiden käyttöön ja ylläpitoon. Lisäkoulutuksen ajankohdasta sovittaisiin, kunhan kokemusta laitteista kertyisi. Koulutuksen tilanneen työnjohtaja Petri Leppämäen mukaan huoltotiimin osaaminen on kriittinen osa laitoksen tuotantovarmuutta, koska laitehuolto tehdään oman väen voimin.

Huoltopäällikkömme Janne Nurminen tarjosi elokuisena perjantaina tiimille läpivalaisun SIMPLICiTY-laitteiden ja erityisesti asennettujen 1880-laitteiden toimintaan ja ylläpitoon. Juttelin osallistujien kanssa koulutuspäivän päätyttyä sen tavoitteista ja sisällöstä sekä sen ajatuksia siitä, mitä koulutuksella saavutettiin.

Koulutuksella syväymmärrystä laitetekniikkaan

Koulutukselta toivottiin tietoa parhaista käytänteistä ja uusista laiteominaisuuksista. “Hyötyä oli siitä, että osallistujilla oli jo vahva tausta ja osaamista vanhemman kannan vastaavista merkintälaitteista”, kertoo huoltoteknikko Ari Hautamäki. Koulutuksessa havainnollistettiin SIMPLICiTY-laitteiden ominaisuuksia vertaamalla niitä vanhempien 1000-sarjan laitteiden ominaisuuksiin. Esimerkkinä muutoksista voi mainita, että useat aikaisemmin mekaaniset toiminnot ovat nyt ohjelmallisia.

Myös Jannen mielestä edellytykset koulutukselle täyttyivät, koska käyttökokemusta laitteista oli ehtinyt kertyä kahdeksan kuukauden ajalta. Koulutuksen sisältö räätälöitiin asiakkaan toiveiden mukaan. Varmuutta haluttiin saada muiden muassa seuraaviin toimenpiteisiin: 

  • Laitteen eri moduulien kuten huoltomoduulin tai musteyksikön vaihtojen työvaiheet
  • Mustesuihkun säätö
  • Suodattimien vaihtaminen
  • Navigointi käyttöliittymässä
  • Laitteen diagnostiikka ja seuranta muiden muassa mustekertymän tunnistuksen osalta

Tärkeänä nähtiin, että koulutus järjestettäisiin mahdollisimman käytännönläheisenä ja havainnollistavana.  Teknikko Heikki Salli vitsailikin, että vuosien takaisessa koulutuksessa eräs osallistuja olisi jopa saattanut torkahtaa teoriaosuuden aikana😅. Siksipä hyvä, että koulutus tarjottiin sorvin äärellä eikä neukkarissa.
Videojet 1580 huoltomoduulin vaihto
Kuvassa Janne havainnollistaa
huoltomoduulin asentamista 

Parhaat käytänteet huollon työnsuunnittelun tueksi

Laitekannan täysimääräinen hyödyntäminen vaikuttaa työnsuunnitteluun. Oli kyse sitten suodattimien vaihdosta tai huoltomoduulin asennuksen työvaiheista, tehokkaalla työnsuunnittelulla saadaan säästöjä ja ennakoitavuutta toimintaan. Koulutuksen aikana tuodaan esiin tapoja, joilla laitteen ominaisuuksia ja esimerkiksi automatiikkaa voidaan hyödyntää päivittäisessä käytössä, ylläpidossa ja huollossa. Tämä on ensisijaisen tärkeää, kun halutaan lisätä tuottavuutta.

Koulutuksen aikana osallistujat voivat jakaa omia kokemuksiaan, hyviä käytänteitään ja ratkaisujaan ongelmiin. Keskustelun kautta pystytään tunnistamaan ja jakamaan hyväksi havaittuja työtapoja. Usein osallistujien olettamukset parhaista käytänteistä osoittautuivat oikeiksi. Se osoittaa, että tuotekehityksessä on panostettu helppoon ja intuitiiviseen käyttöön ja ylläpitoon. Pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen.

Koulutukseen osallistuva teknikko Jouni Mansikkamäki oivalsi, että kouluttaminen helpottaa myös Getran oman huollon työsuunnittelua. Tottahan se on, että häiriötilanteisiin reagoiminen kuluttaa myös meidän huoltomme resursseja. Kun tulipaloja sammutellaan, se vie aikaa pois suunniteltujen töiden ääreltä. Getran huollon palvellessa koko Suomen kattavaa aluetta, teknikkojemme kalenterit tuppaavat olemaan täynnä.

Merkintäpään säätäminen 1580 laittessa
Janne Nurminen näyttää Janne Mansikkamäelle Videojet 1580 -merkintälaitteen merkintäpään säätämiseen liittyviä työvaiheita. Säätämisellä voidaan vaikuttaa muiden muassa merkinnän luettavuuteen ja alueen puhtaanapitoon.

Reaktio häiriötilanteissa mittaa huoltovarmuutta

Atrian logistiikkaosaston tuotanto pauhaa kolmessa vuorossa kuutena päivänä viikossa, jona aikana tuotantovarmuus on kriittinen tuottavuuden tekijä. Osaston osapuilleen 30 työntekijää vastaavat linjaston laitteiden käytöstä aina käynnistyksestä sammutukseen. Huoltoteknikon vastuulla on huolehtia laitekannan toimintavarmuudesta ja reagoida häiriötilanteisiin oman vuoronsa aikana.

Koulutuksessa käytiin läpi yleisimmät vikatilanteet. Kun vikatilanteen aiheuttajaa ei tunnisteta, laitevalmistajan valtuuttaman huolto-organisaation apuun on syytä tukeutua.  Jouni Mansikkamäki totesi, että tällaisissa tapauksissa Getran huollon puhelinpalvelusta on saatu apua. Muutamalla kysymyksellä sekä huoltohistoriaan vilkaisemalla huoltomme on pystynyt ohjaamaan teknikon oikean asian äärelle. ”Se on ammattitaitoa se”, sanoi Jouni Mansikkamäki. Tilanteissa, joissa puhelimitse ei voida auttaa, sovitaan huoltokäynti.

Valmistaudu varmempaan tulevaisuuteen laitekoulutuksella

Järjestämme koulutuksia niin toimipisteessämme Keravalla kuin asiakkaan tiloissa. Usein oma työympäristö on meluisa eikä laitteiden äärelle välttämättä pääse. Koulutuksen häiriötekijöiksi asiakkaan tiloissa voivat myös muodostua säännölliset keskeytykset ja omien päivittäisten töiden läheisyys. Atrian koulutuksessa katsottiin, että osallistujilla olisi paremmat edellytykset omaksua koulutuksen sisältöä meidän tiloissamme.

Koulutusten järjestäminen on myös Getran etujen mukaista. Kun laitteita käytetään ja huolletaan tarkoituksenmukaisesti ja oikein, niiden huoltovarmuuskin kasvaa. Kiinnostaako laitekoulutuksen järjestäminen henkilöstölle? Kysy meiltä lisää: sales@getra.fi.  

Huoltolomake

Yhteydenottolomake

Kiitos!

Viestisi on vastaanotettu onnistuneesti! Olemme yhteyksissä teihin mahdollisimman pian!