Talviterkut toimariltamme

Lauri Bragge hyppäsi Getran kyytiin toimitusjohtajana toukokuussa 2022. Organisaation omistajuus oli vaihtunut juuri vuotta aikaisemmin. Jututin Lauria kahvikupposen ääressä päästäkseni jyvälle hänen visiostaan, johon Getran strategia ja päämäärät pohjautuvat. Yhdestä asiasta Laurilla on erityisen selvät sävelet: henkilöstöllä on oltava kaikki edellytykset onnistua työssään.

Henkilöstöllä pitää olla kunnon työkalut

Lauri Bragge uskoo asiakkaidemmekin menestyksen kumpuavan aidosta työtyytyväisyydestä.

Työtehtävässä onnistumiseen tarvittavat työvälineet kuten tietokoneet, työkalut, suojavarusteet ja vaikkapa ergonomiset työpöydät kuulostavat selviöiltä, mutta niiden saatavuus ja toisaalta niiden käyttöön perehdyttäminen eivät aina toteudu. Lauri näkeekin, että modernin hybridityön suorittamiseen vaaditaan hyvät laitteet, pilvipohjainen tietoteknologia ja loppuun asti hiottu tietoturvallisuus. Esimerkiksi oman tietoverkon käyttö ja kaksivaiheinen tunnistautuminen ovat osa prosessia, kun laitehuoltoa suoritetaan asiakkaamme tiloissa.

Toimitilojen suunnittelussa Lauri nostaa yleisen työympäristön viihtyvyyden lisäksi muun muassa työergonomian, ilmanvaihdon ja työturvallisuuden tärkeyden. Kun työpaikalla vallitsee miellyttävä ja turvallinen ilmapiiri, se vaikuttaa työtyytyväisyyteen niin henkilöstön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kuin tehtävässä onnistumisenkin myötä.

Lisäarvoa työn mielekkyydestä

Työtehtävien tulee olla riittävän haastavia, jotta mielenkiinto säilyy ja kasvu asiantuntijan roolissa toteutuu. Isojen muutosprojektien ohessa kuitenkin perehdytys sekä vastuualueiden ja prosessien selkeyttäminen estävät henkilöstön uupumisen. Getra haluaa kannustaa työntekijöitään avoimeen vuorovaikutukseen, jossa voi keskustella muun muassa omasta jaksamisestaan. Näin aikaiset työuupumisen merkit tulevat esille ja olosuhteisiin voidaan vielä vaikuttaa.

Avoimessa ja rennossa ilmapiirissä työntekijä uskaltaa myös myöntää, että kaikkiin kysymyksiin ei heti löydy vastausta ja asioita voidaan pohtia yhdessä. Toisinaan meillä kokoonnutaankin porukalla laitetekniikan tai linjastopulman ympärille, jolloin yhdessä ihmetellessä ratkaisu voi löytyä helpommin.

Elinikäinen oppiminen

Elinikäisen oppimisen merkitys modernissa työelämässä ei ole sananhelinää, vaan se aidosti tukee yrityksen ja henkilöstön menestystä ja kasvua. Lisäkouluttautumiseen getralaisilla on mahdollisuuksia muun muassa laitevalmistajamme sekä yhteistyökumppanimme tarjoamilla online-koulutuksilla. Myös itsenäinen opiskelu onnistuu, kunhan opiskelun tavoitteet ovat kirkkaat ja oppi voidaan tarvittaessa jakaa tiimin kesken.

Getra myös kannustaa työntekijöitään tekemään ja kokeilemaan uusia työtapoja. Lauri avaa, että joskus virheistä saatu oppi meneekin parhaiten perille. Virheen rehti myöntäminen ja siitä saadun opin omaksuminen sisäisiin prosesseihin takaavat, että organisaatio oppii ja kasvaa. Tästä loppuviimein hyötyvät asiakkaamme.

Me ollaan täällä asiakkaitamme varten

Niinhän se on, että asiakkaat mahdollistavat meidänkin toimintamme. Getra organisaationa panostaa asiakaspalvelun kehittämiseen sitä tukevin prosessein. Selkeä palveluprosessi ja vastuualueet takaavat, että vuorovaikutus myynnin ja asiakkaan välillä on selkeää ja läpinäkyvää. Samalla kaavalla tuotetut huoltopalvelut varmistavat, että asiakkaan huoltokutsujen vasteajat pysyvät lyhyinä, ja että asiakas saa parhaan mahdollisen tuotteen ja palvelun.

Suomen Teollisuusmerkintä Oy on 37 vuoden toimintansa aikana kartuttanut laaja-alaisesti tietotaitoa eri merkintäteknologioista, toimialoista, tuotteista ja tuotantoympäristöistä. Henkilöstömme on valtava voimavara tämän tietotaidon haltijana, ja Laurin tavoitteena on systemaattisesti valjastaa se asiakkaittemme eduksi. Asiakkaamme hyötyvät myös pitkäaikaisesta, tiiviistä ja interaktiivisesta yhteistyöstämme laitevalmistajiemme kanssa. Jatkamme tuotetietoisuutemme päivittämistä sekä asiakastyössä ilmenneiden kehitysajatuksien jakamista muun muassa Videojetin ja EBS:n kanssa.

"Asiakaspalvelua testataan juurikin ongelmatilanteissa."

Getran prosesseissa huomioidaan entistä systemaattisemmin asiakkaalta saatu palaute ja sen asiayhteys. Lauri näkee, että asiakaspalvelun tasoa testataan juurikin ongelmatilanteissa. Onko ongelma jatkuva, toistuva vai yksittäinen? Liittyykö ongelma aina tiettyyn laitteeseen, musteeseen tai vaikkapa ostopolun vaiheeseen? Onko kyse väärinkäsityksestä asiakkaan ja Getran välillä? Tavoitteemme on tulevaisuudessa ennakoida asiakkaan tilanne ja ennaltaehkäistä ongelma omien prosessiemme ja palvelujemme avulla.

Entä tulevaisuus? Lauri uskoo, että viiden vuoden päästä Getran palvelut Suomessa merkintäratkaisujen toimittajana ovat yhtä tunnettuja ja luotettuja kuin toimittamamme Videojetin tuotteet. Tämä onnistuu luontevasti tarjoamillamme ratkaisuilla, jotka on suunniteltu vähentämään asiakkaidemme päänsärkyä.

Huoltolomake

Yhteydenottolomake

Kiitos!

Viestisi on vastaanotettu onnistuneesti! Olemme yhteyksissä teihin mahdollisimman pian!